OGM Unvan Değişikliği Sınav Tarihi Belirlendi

​ Genel Müdürlük Makamının 24.12.2013 tarih ve 1042 sayılı olurları ile Genel Müdürlüğümüzde 60 adet Mühendis, 350 adet Tekniker, 75 adet Teknisyen kadroları için açılması uygun görülen ve 31.12.2013 tarihinde www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilen Unvan Değişikliği Sınavı, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) ile akdedilen sözleşme gereğince 07/09/2014 tarihinde yapılacak olup;
Bilahare www.ogm.gov.tr adresinde ders dokümanları ve sınav ile ilgili gerekli açıklama ve duyurular yapılacaktır.

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326