Toç Hak-Sen Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Konfederasyonumuzun bu yıl yapılması gereken 3.Olağan Genel Kurulu'na delege olarak katılacakların seçimi için Toç Hak-Sendikamızın olağanüstü genel kurulu 20-21 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurullara ilişkin Genel Kurul İlanı ekte sunulmuştur.

Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326