TOÇ HAK-SEN 4.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TOÇ HAK - SEN 4. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI


Sendikamızın 4. Olağan Genel Kurulunun üyelerle ve aşağıdaki gündemle 21-22 Ocak 2017 tarihinde Bera Otel Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Çankaya/ANKARA adresinde saat 14.00 de yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 28-29 Ocak 2017 tarihinde aynı gündemle belirtilen yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM (1.GÜN):
1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulunun Seçimi
4- Genel Başkanın Konuşması
5- Mali Raporun Okunması Müzakeresi ve İbrası
6- Faaliyet Raporlarının Okunması Müzakeresi ve İbrası
7- Denetleme Raporlarının Okunması Müzakeresi ve İbrası
8- Tahmini Bütçenin Okunması Müzakeresi ve İbrası
9- Tüzük Değişikliği
10- Yönetim Kuruluna verilecek Yetkilerin Müzakeresi ve Karara Bağlanması
11- Dilek ve Temenniler
GÜNDEM (2.GÜN):
12- Zorunlu Organların Seçimi
13- Kapanışwww.tochaksen.org.tr


Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Duyuruya Ekli Dosyalar

- ilan dosyası için tıklayınız

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326