VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ


Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı ve milli egemenliği ile Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması , demokratik , laik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin yaşatılması amacına bağlı bir sendika.

Dil, din, ırk, felsefi görüş ve inanç ,mezhep, sınıf , meslek, görev ,unvan ve cinsiyet ayrımı yapmadan , tüm kamu çalışanlarını ‘kamu görevlisi’ ortak paydasında değerlendiren, önyargılardan uzak, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı ve değişime açık bir sendika.

Tüm siyasi partilere eşit mesafede, herhangi bir ideolojik merkezin veya kamu makamlarının güdümünde değil, çalışanların arka bahçesi olan bir sendika.

Genel Başkan = Üye , Üye = Genel Başkan eşitliğini esas alan, sendikadaki egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak üyeye ait olduğu , sözde değil , özde demokratik bir sendika.

Sendikal mücadeleyi, sendikaların arasındaki mücadele olarak görmeyen, tüm sivil toplum örgütleriyle işbirliğine ve diyaloga açık, yasal ve demokratik hak ve yetkilerini çalışanlar için tereddüt etmeden kullanan, doğruyu takdir etmekten , yanlışı tenkit etmekten korkmayan cesur bir sendika.

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326