OGM' NİN-ROTASYON AÇIKLAMASI

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin usul ve esaslar başlıklı 13. Maddesinin 2. Fıkrasında “Orman muhafaza memurlarının toplam hizmet süresi aynı şeflikte beş, aynı müdürlükte on yılı aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

13 Ekim 2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin hizmet bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler başlıklı 10. Maddesinde “ (1) Taşra teşkilatı birimlerinde bulanan kadrolar ve görevler esas alınarak en fazla çalışılabilecek süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) Şefler aynı şeflik, müdür yardımcıları ile müdürler aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,

b) Başmühendisler ve mühendisler, aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla,

c) Şube müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla,

ç) Bölge müdür yardımcıları ile bölge müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,

d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları aynı müdürlükte 10 yıldan fazla aynı unvanda,

e) Saymanlar aynı müdürlükte 7 yıldan fazla,

görev yapamazlar.

(2) Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri, aynı müdürlükte 7 yıldan fazla görev yapamazlar ve bunlar aynı birimde veya diğer birimler arasında yer değişikliğine tabi tutulurlar. Mühendisler ise aynı daire başkanlığı bünyesinde aynı yerde 10 yıldan fazla görev yapamazlar.” hükmü yer almaktadır.

Yine ilgili yönetmeliklerde; mazeret sebebiyle yer değiştirme suretiyle atama ve özür durumuna dayalı atamaya ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüzde rotasyona tabi tutulacak personel ile tercihte bulunabilecekleri birimler 17.05.2014 tarihinde ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımından personelin erişimine sunulmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde teşekkül ettirilen Yer Değiştirme Kurulunca; personelin yapmış olduğu tercihler ve sunmuş olduğu özür durum belgeleri incelenmek suretiyle hizmet gerekleri esas alınarak belirlenen görev yerlerine tayinler gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Kaynak:http://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDuyurular.aspx?l=bab5d875-bc9e-415b-99c6-f5088acdaf36&i=323
Eklenme : 24 Ağustos 2014
Bugün Tekil Okunma : 0
Toplam Tekil Okunma : 188

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326