OGM de rotasyon devam ediyor.

​20 Eylül 2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (2) fıkrasında “Orman Muhafaza Memurları toplamda; aynı şeflik bünyesinde beş, aynı müdürlük bünyesinde on yıldan fazla görev yapamaz” hükmü doğrultusunda 2015 yılında rotasyona tabi olan ve standart kadrosu bulunmadığı halde fidanlık, ağaçlandırma ve toprak muhafaza şeflikleri ile Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde çalışan orman muhafaza memurları ile atama talebinde bulunacak Orman Muhafaza Memurlarının tercih yapacakları birimler ile;

13.10.2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesi (1.) fıkrası (e) bendinde “Saymanlar aynı müdürlükte 7 yıldan fazla görev yapamazlar.” hükmü doğrultusunda 2015 yılında rotasyona tabi olan Saymanların (Döner Sermaye Saymanı, İşletmeler Saymanı ve Özel Bütçe Muhasebe Yetkilisi) tercih yapacakları birimler ekte yer almaktadır.

Rotasyona tabi olan veya standart kadrosu bulunmadığı halde fidanlık, ağaçlandırma ve toprak muhafaza şeflikleri ile Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memurları ekli listede ünvansal olarak ayrı ayrı belirlenen birimlere;tercihte bulunmak suretiyle 2015 yılı Mart Döneminde atamaları yapılması planlanmaktadır.

2015 yılı Mart Döneminde tercihte bulunacak Orman Muhafaza Memurları ile Saymanlar 25.02.2015 tarihinden itibaren http://erp.ogm.gov.tr adresinden ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımına kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak ilana çıkılan birimlerden 10 adede kadar tercihte bulunabileceklerdir. Bu tercihler yapılır iken Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Genel Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Orman muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Yapılan tercihler ilgililerin hizmet puanları dikkate alınarak değerlendirilecek ve atamalar buna göre yapılacaktır. Yaptıkları tercihlere yerleşemeyen ya da tercihte bulunmayan personelin atamaları Atama Kurulu tarafından yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerince tercihte bulunması gerektiği tebliğ edilen personel mutlaka ERP sisteminden tercihlerini yapması gerekmekte olup diğer türlü yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Eş, sağlık durumu nedeniyle tercihte bulunacaklar mazeretlerini yine ERP sistemine yüklemek suretiyle tercihte bulunabileceklerdir. Tayin talepleri değerlendirilirken öncelikle mazeret, rotasyon akabinde ise normal tayin talepleri dikkate alınacaktır.

Tercihler tamamlandıktan sonra çıktı alınacak talep formları ıslak imzalı olarak 04.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları birimlere teslim edilecek, birimler ise resmi olarak 09.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde göndereceklerdir.

İlan olunur.

NOT: ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) sisteminde yoğunluk oluşmaması için yalnız Sayman ve Orman Muhafaza Memurları için tayin süreci başlatılmış olup, en kısa zamanda diğer rotasyona tabi unvanlara için tercih süreci başlatılacaktır. Kaynak: www.ogm.gov.tr
Eklenme : 03 Mart 2015
Bugün Tekil Okunma : 4
Toplam Tekil Okunma : 383

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326