SHÇEK Açıktan OGM Emrine Yerleştirme ile ilgili Duyuru

​2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüz emrine yerleştirmesi yapılan adayların aşağıda müfredatı yazılı bulunan evraklar ile birlikte 08/02/2017- 17/02/2017 tarihleri arasında ikamet ettikleri ilin bağlı bulunduğu en yakın Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR :

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)
2-Vesikalık resim(6 adet)
3-Diploma aslı ve iki adet fotokopisi veya iki adet noter tasdikli sureti
4-Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi
5-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için)
6-Harcırah Beyannamesi (2 Adet) ( EK-1)
7-Gizli Ölüm Beyannamesi (2 adet) ( EK-2)
8-Güv.Sor.ve Arş.Ar.For. (2 adet) (EK-3)
9-5 Yıl çalışma şartı dilekçesi (2 adet) (EK-4)
10-İstifa dilekçesi (2 adet) (EK-5)
(Memuriyete atanmasına mani bir hali çıktığında işleme konulmak üzere)
11-Mal bildirim beyannamesi (2 adet) (EK-6)
12-Evli olanlar için eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
13-Eşi çalışanların eş durumu belgesi ve iki adet fotokopisi
14-Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi ve iki adet fotokopisi (Memurlar için)
15-Yerleştirme belgesi ve iki adet fotokopisi

NOT 1: 6, 7, 8, 9,10 ve 11’de belirtilen evraklar www.ogm.gov.tr adresinden temin edilerek doldurulmak suretiyle çıktıları ile birlikte kayıt altına alınarak getirilmesi gerekmektedir.

NOT 2: Başka kurum ve kuruluşlardan tertibi yapılanların Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
Eklenme : 07 Şubat 2017
Bugün Tekil Okunma : 0
Toplam Tekil Okunma : 194
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326