4/C'linin Çalışma Süresi Hakkında Başvuru

Devlet Personel Başkanlığına yapılan başvuruda;

"20.12.2012 tarih ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı Ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararın birinci maddesinde;

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (47.000) kişinin; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde, bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2013 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
denilmektedir.

Ancak, bazı kamu kurum ve kuruluşları anılan karar uyarınca istihdam edilen geçici personeli yeni yılda görevine geç başlatmak suretiyle bir mali yılda 11 ay 28 günden daha az sürede çalıştırılmakta ve aynı statüde görev yapan geçici personelin bir kısmı açısından hak kaybı meydana gelmektedir.

Söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasında ilgili karara göre uygulama birliğinin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederiz."

denildi.
Eklenme : 01 Aralık 2013
Bugün Tekil Okunma : 0
Toplam Tekil Okunma : 112

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326