Sözleşme Yenilememe İşlemine İptal

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışmakta iken , usulsuz yapılan anket hakkında şikayet dilekçesi verdiği için uydurma bir rapor gerekçe gösterilerek kendisinin istifa etmesi için baskı yapılan, sendikamızın telkinleri sonucu istifa etmeyerek görevine devam eden ve 2011 yılında sözleşmesi yenilenmeyen Haksen üyesi Elif Ergün adına hukuk müşavirliğimiz tarafından açılan dava Erzurum İdare Mahkemesinde sonuçlanmıştır.

Yapılan işlemleri hukuka aykırı bulan mahkeme işlemi iptal ederek, üyemize Ocak ayından itibaren yasal faizi ile birlikte tüm parasal haklarının ödenmesine karar vermiştir.

Elif Ergün kararın TÜİK’e tebliğinden itibren 30 gün içerisinde görevine başlatılarak, maddi hakları ödenecektir.

Erzurum 2. İdare Mahkemesi
Esas No : 2011/154
Karar No: 2011/1213

Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326